មូលបត្រ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ នឹង​ចាប់​ផ្តើម​មាន​ជា​លើក​ទី​ ១ នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៨

រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​មាន​ផែនការ​នឹង​បោះ​ផ្សាយ​មូលបត្រ​របស់​ខ្លួន​ជា​លើក​ដំបូង​បង្អស់​ក្នុង​អំឡុង​ពេល ២ ​ឆ្នាំ​ខាង​មុខ​នេះ​ដោយ

បើអាជីវកម្មទាំងអស់ទូទាត់ប្រាក់រៀល តើមានអ្វីអាចនឹងកើតឡើងសម្រាប់កម្ពុជា?

ការទូទាត់ប្រាក់ដុល្លារ នៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន ស្ទើរតែមានគ្រប់ទីកន្លែង នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ យោងតាម​មូលនិធិ​​រូបិយវត្ថុ​អន្តរជាតិ (IMF)

អប​អរ​សាទរ​ការដាក់ឲ្យ​ចរាចរប្រាក់រៀល​ឡើង​វិញ​លើក​ទី​៣៦

ទិវា​អបអរសាទរ​ការ​ឲ្យ​ចរាចរ​ប្រាក់​រៀល​ឡើង​វិញ​ លើក​ទី​៣៦​ “​ប្រាក់​រៀល​តែ​មួយ​ លើក​ស្ទួយ​ទីផ្សារ​ ផ្លែផ្កា​សេដ្ឋកិច្ច​”​​ ដែល​គោលបំណង​នៃការប្រារព្ធទិវានេះ

កិច្ចប្រជុំ​ថ្នាក់​ទេសាភិបាល​ធនាគារកណ្តាល​អាស៊ាន​ លើក​ទី​១២​ និង​កិច្ចប្រជុំ​រួម​ ថ្នាក់​ទេសាភិបាល​ធនាគារកណ្តាល​និង​រដ្ឋមន្ត្រី​ហិរញ្ញវត្ថុ​អាស៊ាន​ លើក​ទី​២​

កិច្ចប្រជុំទាំងនេះមានសារ:សំខាន់ណាស់ចំពោះការជំរុញសមាហរណកម្មវិស័យហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ ការពង្រឹងស្ថិរភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ