ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង – គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ សហការ

អាសយដ្ឋាន (ការិយាល័យកណ្តាល)

ផ្ទះលេខ ២០៦​ អឺ០អឺ១, ផ្លូវ ១៥៥, ក្រុម​ទី៥,​ ភូមិ១, សង្កាត់ ទួលទំពូងមួយ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

ទូរស័ព្ទ            :  (៨៥៥) ២៣​ ៩៦៧ ៧៧៩

Cellcard         :  (៨៥៥) ៦១ ៥០០ ៩៧៩

Smart             : (៨៥៥) ៩៣ ៥០០ ៩៧៩

Hotline .        : (៨៥៥) ៩៩​ ៥០០ ៣២៦ (Cellcard)

                      : (៨៥៥) ៦៩ ៥០០ ៣២៦ (Smart)

អុីម៉ែល           : info@sahakamfi.com


ទម្រង់ទំនាក់ទំនងៈ

Captcha is not case sensitive.