កំរង​​រូបភាព​របស់​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ សហការ​ ភីអិល​ស៊ី


កំរងរូបភាព​នៃ​ការ​ពិសារ​អាហាររួមគ្នា​ថ្ងៃ​ទី​ ២៨ ធ្នូ ២០១៨


ពិធី​សូត្រ​មន្តលើក​រាសី​ឆ្លង​ឆ្នាំ​ចាស់​ ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ ឆ្នាំ​ច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២


កំរងរូបភាព​នៃ​ការ​ពិសារ​អាហាររួមគ្នា​ថ្ងៃ​ទី​ ០៧ មេសា ២០១៨

NEiC’s Trip