ឥណទានការសិក្សា

បំណងប្រថ្នា និងគោលដៅរបស់លោកអ្នក នឹងក្លាយជាការពិត ជាមួយឥណទានសិក្សាពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ ភីអិលស៊ី ឥឡូវនេះ។

  • ផ្តល់ជូននូវលក្ខខណ្ឌងាយៗ
  • អត្រាការប្រាក់សមរម្យ
  • សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត
  • ការអនុម័តឥណទានបានឆាប់រហ័ស

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខ ទូរស័ព្ទ: 023 967 779/093 500 979/061 500 979
អាសយដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ ២០៦ អឺ០អឺ១ សង្កាត់ទួលទំពូងទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។