ឥណទានសិក្សា

ឪពុកម្តាយ អាណាព្យាបាល ឬសិស្សនិស្សិត នឹងអស់ក្តីបារម្មណ៍ ពីការបង់ថ្លៃសិក្សា របស់កូនៗ និងរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ ដោយគ្រាន់តែស្នើសុំកម្ចី ពីសហការ ឥឡូវនេះ ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់សមរម្យ សេវាកម្មរហ័ស និងដំណើរការងាយស្រួល មិនតម្រូវឯកសារស្មុគស្មាញ។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងមកកាន់គ្រឹះស្ថានយើងខ្ញុំរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ: 023 967 779/093 500 979/061 500 979
អាសយដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ ២០៦ អឺ០អឺ១ សង្កាត់ទួលទំពូងទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។