ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន

ខ្វះខាតសាច់ប្រាក់សម្រាប់ចំណាយលើការទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗមែនទេ? ទទួលយក “ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន” ពីគ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ ឥឡូវនេះជាមួយអត្រាការប្រាក់សមរម្យ និងសេវារហ័សទាន់ចិត្ត។

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខ ទូរស័ព្ទ: 023 967 779/093 500 979/061 500 979
អាសយដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ ២០៦ អឺ០អឺ១ សង្កាត់ទួលទំពូងទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។