ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន

 

រីករាយជាមួយនឹងឥណទានផ្ទាល់ខ្លួននៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ ភីអិលស៊ី លោកអ្នកនឹងទទួលបានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលលោកអ្នកប្រាថ្នាភ្លាមៗ។

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខ ទូរស័ព្ទ: 023 967 779/093 500 979/061 500 979
អាសយដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ ២០៦ អឺ០អឺ១ សង្កាត់ទួលទំពូងទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។