សេចក្កីជូនដំណឹងពីការឈប់សម្រាក

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ ភីអិលស៊ី មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអតិថិជន និងសាធារណជន មេត្តាជ្រាបថា គ្រឹះស្ថានយើងខ្ញុំនឹងឈប់សម្រាកចំនួន ៣ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីចូលរួមអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៃប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ។
គ្រឹះស្ថាននឹងចូលបម្រើការងារជាធម្មតាវិញនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩ !!
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ ភីអិលស៊ី សូមជូនពរប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលា។
សូមអរគុណ!!