ឥណទានសិក្សា

សិស្សនិសិ្សតដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សានៅកម្រិតមហាវិទ្យាល័យ ប៉ុន្តែជួបប្រទះបញ្ហាខ្វះខាតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ លែងជាក្ដីបារម្ភទៀតហើយ។

សហការ នឹងជួយដោះស្រាយទុក្ខកង្វល់ជូនសិស្សនិសិ្សត ដើម្បីបានបន្តការសិក្សាតាមរយៈ “ឥណទានសិក្សា” ពីគ្រឹះស្ថានយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ។

ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត សូមធ្វើការទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខ ទូរស័ព្ទ: 023 967 779/093 500 979/061 500 979

អាសយដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ ២០៦ អឺ០អឺ១ សង្កាត់ទួលទំពូងទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។