ជ្រើសរើសបុគ្គលិកហាត់ការ

ឱកាសការងារពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ ភីអិលស៊ី!!

សូមផ្ញើ CV របស់អ្នកមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះតាមរយៈ៖

អ៊ីម៉ែល៖ recruitment.fb@sahakamfi.com

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងមកគ្រឹះស្ថានយើងខ្ញុំរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ: 023 967 779/ 093 500 979/ 061 500 979

អាសយដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ ២០៦ អឺ០អឺ១ សង្កាត់ទួលទំពូងទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។