ឥណទានគេហដ្ឋាន

កសាងសុភមង្គលគ្រួសារអ្នក ជាមួយឥណទានគេហដ្ឋានពីយើងខ្ញុំ លោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់គេហដ្ឋានក្នុងក្តីស្រម៉ៃភ្លាមៗ។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងមកកាន់គ្រឹះស្ថានយើងខ្ញុំរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ: 023 967 779/093 500 979/061 500 979
អាសយដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ ២០៦ អឺ០អឺ១ សង្កាត់ទួលទំពូងទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។