ឥណទានសិក្សា

រាល់ការចំណាយសម្ភារៈសិក្សា និងការបង់ថ្លៃសិក្សាលែងជាក្តីកង្វល់សម្រាប់សិស្សនិសិ្សត ឬអាណាព្យាបាលទៀតហើយ សហការអាចជួយដោះស្រាយលោកអ្នកបាន។ ចំណេះដឹង និងគោលដៅជីវិតដែលអ្នកប៉ងប្រាថ្នា កំពុងរង់ចាំលោកអ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងមកកាន់គ្រឹះស្ថានយើងខ្ញុំរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ: 023[…]

ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន

ចង់បានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងក្តីស្រម៉ៃមែនទេ? រួសរាន់ស្នើសុំឥណទានផ្ទាល់ខ្លួនពីយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានសម្ភារៈដែលអ្នកប៉ងប្រាថ្នាភ្លាមៗ។ ការស្នើសុំឥណទានកាន់តែមានភាពងាយស្រួល ជាមួយអត្រាការប្រាក់សមរម្យ សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត មិនតម្រូវឯកសារស្មុគស្មាញ។ ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងមកកាន់គ្រឹះស្ថានយើងខ្ញុំរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ: 023[…]

ការជូនដំណឹងការឈប់សម្រាក

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ ភីអិលស៊ី មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអតិថិជន និងសាធារណជន មេត្តាជ្រាបថា គ្រឹះស្ថានយើងខ្ញុំនឹងឈប់សម្រាកចំនួន ០១ ថ្ងៃ នៅថ្ងៃសុក្រ[…]

ឥណទានសិក្សា

ឪពុកម្តាយ អាណាព្យាបាល ឬសិស្សនិស្សិត នឹងអស់ក្តីបារម្មណ៍ ពីការបង់ថ្លៃសិក្សា របស់កូនៗ និងរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ ដោយគ្រាន់តែស្នើសុំកម្ចី ពីសហការ ឥឡូវនេះ[…]

ឥណទានគេហដ្ឋាន

កសាងសុភមង្គលគ្រួសារអ្នក ជាមួយឥណទានគេហដ្ឋានពីយើងខ្ញុំ លោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់គេហដ្ឋានក្នុងក្តីស្រម៉ៃភ្លាមៗ។ ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងមកកាន់គ្រឹះស្ថានយើងខ្ញុំរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ: 023 967 779/093 500 979/061[…]

ឥណទានអាជីវកម្ម

ប្រើប្រាស់ឥណទានអាជីវកម្មពី សហការ ជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បើក និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែរីកចម្រើនជាលំដាប់ ជាមួយអត្រាការប្រាក់សមរម្យ និងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត។ ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងមកកាន់គ្រឹះស្ថានយើងខ្ញុំរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ: 023 967[…]

ឥណទានសិក្សា

សម្រេចគោលដៅ និងភាពជោគជ័យរបស់អ្នក ជាមួយឥណទានសិក្សាពី សហការ ឥឡូវនេះ។ ទទួលកម្ចីភ្លាមៗ ជាមួយអត្រាការប្រាក់សមរម្យ និងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត ។ ព័ត៌មានលម្អិត[…]

ឥណទានសិក្សា

សិស្សនិសិ្សតដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សានៅកម្រិតមហាវិទ្យាល័យ ប៉ុន្តែជួបប្រទះបញ្ហាខ្វះខាតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ លែងជាក្ដីបារម្ភទៀតហើយ។ សហការ នឹងជួយដោះស្រាយទុក្ខកង្វល់ជូនសិស្សនិសិ្សត ដើម្បីបានបន្តការសិក្សាតាមរយៈ “ឥណទានសិក្សា” ពីគ្រឹះស្ថានយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត សូមធ្វើការទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ[…]

ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន

ខ្វះខាតសាច់ប្រាក់សម្រាប់ចំណាយលើការទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗមែនទេ? ទទួលយក “ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន” ពីគ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ ឥឡូវនេះជាមួយអត្រាការប្រាក់សមរម្យ និងសេវារហ័សទាន់ចិត្ត។ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខ ទូរស័ព្ទ:[…]

ឥណទានគេហដ្ឋាន

រឹតចំណងសុភមង្គលគ្រួសារជាមួយ ”ឥណទានគេហដ្ឋាន” ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ​ ភីអិលស៊ី លោកអ្នកនឹងទទួលបានគេហដ្ឋានដ៏ស្កឹមស្កៃតាមបំណងប្រាថ្នារបស់លោកអ្នក។ ផ្តល់ជូននូវលក្ខខណ្ឌងាយៗ អត្រាការប្រាក់សមរម្យ សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខ[…]

កម្ចីអាជីវកម្ម

កាន់តែងាយស្រួលជាមួយកម្ចីអាជីវកម្មពីយើងខ្ញុំ លោកអ្នកនឹងអាចបង្កើត និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកាន់តែរីកចម្រើនជាលំដាប់។ ផ្តល់ជូននូវលក្ខខណ្ឌងាយៗ អត្រាការប្រាក់សមរម្យ សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត ការអនុម័តឥណទានបានឆាប់រហ័ស សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខ ទូរស័ព្ទ: 023[…]

ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន

  រីករាយជាមួយនឹងឥណទានផ្ទាល់ខ្លួននៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ ភីអិលស៊ី លោកអ្នកនឹងទទួលបានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលលោកអ្នកប្រាថ្នាភ្លាមៗ។ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខ ទូរស័ព្ទ: 023 967 779/093[…]

ឥណទានការសិក្សា

បំណងប្រថ្នា និងគោលដៅរបស់លោកអ្នក នឹងក្លាយជាការពិត ជាមួយឥណទានសិក្សាពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ ភីអិលស៊ី ឥឡូវនេះ។ ផ្តល់ជូននូវលក្ខខណ្ឌងាយៗ អត្រាការប្រាក់សមរម្យ សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត[…]

ឥណទានគេហដ្ឋាន

អ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់គេហដ្ឋានក្នុងក្តីស្រម៉ៃរបស់លោកអ្នកភ្លាមៗ ជាមួយឥណទានគេហដ្ឋានពីយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ ។ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខ ទូរស័ព្ទ: 023 967 779/093 500 979/061[…]

ឥណទានការសិក្សា

កង្វះខាតក្នុងការចំណាយលើថ្លៃសិក្សាលែងជាបញ្ហាសម្រាប់លោកអ្នកទៀតហើយ ប្រើប្រាស់នូវសេវាឥណទាន​ពីយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ អាចជួយលោកអ្នកបាន។ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខ ទូរស័ព្ទ: 023 967 779/093 500 979/061[…]

ឥណទានសម្រាប់អាជីវកម្ម

មានតម្រូវការសាច់ប្រាក់ក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មមែនទេ? គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ អាចជួយដោះស្រាយជូន​លោកអ្នកបាន និង​ធ្វើ​ឱ្យ​អាជីវកម្ម​របស់​លោកអ្នក​កាន់​តែរីកចម្រើន។ សូមទាក់ទងមកឥឡូវនេះរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខ ទូរស័ព្ទ: 023 967 779/093[…]