ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន

  រីករាយជាមួយនឹងឥណទានផ្ទាល់ខ្លួននៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ ភីអិលស៊ី លោកអ្នកនឹងទទួលបានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលលោកអ្នកប្រាថ្នាភ្លាមៗ។ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខ ទូរស័ព្ទ: 023 967 779/093[…]

ឥណទានការសិក្សា

បំណងប្រថ្នា និងគោលដៅរបស់លោកអ្នក នឹងក្លាយជាការពិត ជាមួយឥណទានសិក្សាពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ ភីអិលស៊ី ឥឡូវនេះ។ ផ្តល់ជូននូវលក្ខខណ្ឌងាយៗ អត្រាការប្រាក់សមរម្យ សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត[…]

ឥណទានគេហដ្ឋាន

អ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់គេហដ្ឋានក្នុងក្តីស្រម៉ៃរបស់លោកអ្នកភ្លាមៗ ជាមួយឥណទានគេហដ្ឋានពីយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ ។ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខ ទូរស័ព្ទ: 023 967 779/093 500 979/061[…]

ឥណទានការសិក្សា

កង្វះខាតក្នុងការចំណាយលើថ្លៃសិក្សាលែងជាបញ្ហាសម្រាប់លោកអ្នកទៀតហើយ ប្រើប្រាស់នូវសេវាឥណទាន​ពីយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ អាចជួយលោកអ្នកបាន។ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខ ទូរស័ព្ទ: 023 967 779/093 500 979/061[…]

ឥណទានសម្រាប់អាជីវកម្ម

មានតម្រូវការសាច់ប្រាក់ក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មមែនទេ? គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ អាចជួយដោះស្រាយជូន​លោកអ្នកបាន និង​ធ្វើ​ឱ្យ​អាជីវកម្ម​របស់​លោកអ្នក​កាន់​តែរីកចម្រើន។ សូមទាក់ទងមកឥឡូវនេះរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខ ទូរស័ព្ទ: 023 967 779/093[…]

ឥណទានសិក្សា

គោលដៅរបស់លោកអ្នកនឹងក្លាយជាការពិត ជាមួយឥណទានសិក្សាពីយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត ជាមួយអត្រាការប្រាក់សមរម្យ។ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខ ទូរស័ព្ទ: 023 967 779/093 500[…]

ឥណទានសិក្សា

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ ភីអិលស៊ី នឹងជួយដោះស្រាយក្តីកង្វល់លោកអ្នកពីការចំណាយបង់ថ្លៃសិក្សា។ ប្រើប្រាស់នូវសេវា “ឥណទានសិក្សា” ពីយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត ជាមួយអត្រាការប្រាក់សមរម្យ។ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខ[…]

ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន

អត្រាការប្រាក់សមរម្យ និងកម្ចីមានភាពងាយស្រួល ជាមួយឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន មាននៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ យើងខ្ញុំនឹងដោះស្រាយក្តីបារម្ភលោកអ្នកពីការចំណាយផ្សេងៗដែលលោកអ្នកប៉ងប្រាថ្នា។ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខ ទូរស័ព្ទ: 023 967[…]

​ឥណទាន​គេហដ្ឋាន

ប្រើ​ប្រាស់​សេវា​ឥណទាន​គេហដ្ឋាន ពី​យើង​ខ្ញុំឥឡូវនេះ អ្នក​នឹងក្លាយ​ជា​ម្ចាស់​គេហដ្ឋាន​ក្នុង​ក្តី​សុបិន្ត​របស់​លោក​អ្នក។

កម្ចីសិក្សា

លែង​មាន​កង្វល់​ទៀត​ហើយ​ពី​បញ្ហា​ការ​ចំណាយ​បង់​ថ្លៃ​សិក្សា គ្រឹះ​ស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ សហការ ភីអិល​ស៊ី អាច​ជួយ​សម្រេច​គោល​ដៅ

កម្ចី​សិក្សា​

ជា​មួយ​ឥណទាន​ការ​សិក្សា ពីគ្រឹះស្ថានមី​ក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ សហការ ភីអិលស៊ី ការ​ចំណាយ​លើថ្លៃ​សិក្សា​លែងជា​បញ្ហា​សម្រាប់​លោក​អ្នក​ទៀត​ហើយ។

កម្ចីផ្ទាស់ខ្លួន

មិន​ចាំ​បាច់​ទាល់​តែ​មាន​ប្រាក់​គ្រប់​ទេ ទទួល​យក​សម្ភារៈ​ដែល​ជាទី​ស្រលាញ់​របស់​អ្នក​តាម​រយៈ “ឥណទាន​ប្រើ​ប្រាស់​ផ្ទាល់​ខ្លួន​” ឥឡូវ​នេះ

កម្ចីគេហដ្ឋាន

តើ​អ្នក​មាន​បំណង​ប្រាថ្នា​ចង់​បាន​គេហ​ដ្ឋាន​ថ្មី​សម្រាប់​កសាង​សុភមង្គល​ជាមួយ​គ្រួសារ​មែន​ទេ? គ្រឹះ​ស្ថាន​មី​ក្រូហិរញ្ញ​វត្ថុ សហការ អាច​ជួយ​សម្រេច​បំណង​ប្រាថ្នា​លោក​អ្នក​បាន។