ជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើននាក់

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ ភីអិលស៊ី យើងខ្ញុំកំពុងត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនរូប មកបំពេញការងារនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាល។ ប្រសិនបើបេក្ខជន-បេក្ខនារី ចាប់អារម្មណ៍អាចផ្ញើនូវប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងលិខិតចំណាប់អារម្មណ៍មកកាន់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលយើងខ្ញុំផ្ទាល់ ឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែលដែលមានអាសយដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖ ទាក់ទងមក៖[…]

ជ្រើសរើសបុគ្គលិកហាត់ការ

ឱកាសការងារពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ ភីអិលស៊ី!! សូមផ្ញើ CV របស់អ្នកមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះតាមរយៈ៖ អ៊ីម៉ែល៖ recruitment.fb@sahakamfi.com ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាក់ទងមកគ្រឹះស្ថានយើងខ្ញុំរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ:[…]

ជ្រើសរើសមន្ត្រីឥណទានជាច្រើនរូប

លោកអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារមែនទេ? រួសរាន់ឡើង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ កំពុងជ្រើសរើសបុគ្គលិក មុខដំណែងជា “មន្រ្តីឥណទាន” ដើម្បីបម្រើការងារនៅការិយាល័យកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ ។ បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍[…]

ជ្រើសរើសមន្រ្តីឥណទានជាច្រើនរូប

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហការ កំពុងជ្រើសរើសមន្ត្រីឥណទានជាច្រើនរូប ដើម្បីបម្រើការងារនៅការិយាល័យកណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ ។ ចាប់ទទួលពាក្យ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣0 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ[…]

ជ្រើស​រើស​មន្ត្រី​ឥណទាន​ជា​ច្រើន​រូប

គ្រឹះ​ស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ សហការ កំ​ពុង​ជ្រើស​រើស​មន្ត្រី​ឥណទាន​ជា​ច្រើន​រូប ដើម្បី​បម្រើ​ការ​ងារ​នៅ​ការិយា​ល័យ​ក​​ណ្តាល

​ជ្រើស​រើស​មន្ត្រី​ឥណទាន​ជា​ច្រើន​រូប

គ្រឹះ​ស្ថាន​មី​ក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ សហការ កំពុង​ជ្រើស​រើស​មន្ត្រី​ឥណទាន​ជា​ច្រើន​រូប​ដើម្បី​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ការិយា​ល័យ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ។

មន្ត្រីឥណទាន

សហការ ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលទទួលអជ្ញាបណ្ណ័ បង្កើត និងប្រតិបត្តិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៦។ ស្ថាប័នកំពុងស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាព ដើម្បីបំពេញការងារជាមន្ត្រីឥណទាន។
ថ្ងៃផុតកំណត់ជ្រើសរើស៖ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅវេលាម៉ោង ៥ រសៀល